Jak cytować publikację

Odgłosy karnawału – muzyczny język Le Carnaval d’Aix op. 83b Dariusa Milhauda

Format cytowania:
RUSIN, Anna. Odgłosy karnawału – muzyczny język Le Carnaval d’Aix op. 83b Dariusa Milhauda. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 53 (2/2022), p. 5-31, wrz. 2022. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2022/Numer-53/art/22020/>. Date accessed: 19 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.22.007.16244.