Jak cytować publikację

Wybrane aspekty działalności Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie

Format cytowania:
LEBIEDZIEWICZ, Paweł. Wybrane aspekty działalności Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2022, Numer 54 (3/2022), p. 5-18, gru. 2022. ISSN 2353-7094. Available at: <https://www.ejournals.eu/kmmuj/2022/Numer-54/art/22453/>. Date accessed: 07 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.22.011.16811.