Jak cytować publikację

Obraz wychowania w powieści Jamesa Joyce’a Portret artysty z czasów młodości. Część pierwsza: religijne podstawy wychowania

Format cytowania:
ZIEMIńSKI, Ireneusz. Obraz wychowania w powieści Jamesa Joyce’a Portret artysty z czasów młodości. Część pierwsza: religijne podstawy wychowania. Filozoficzne Problemy Edukacji, 2019, Volume 2 (2019), p. 11-27, cze. 2019. ISSN 2545-0948. Available at: <https://www.ejournals.eu/FPE/2019/2-2019/art/14531/>. Date accessed: 20 cze. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/25450948FPE.19.002.10956.