Finding Reference

Dialektyka troskliwości i pedagogiczne praktyki wspierania rozwoju a filozoficzne koncepcje „myśli słabej" (uwagi na marginesie hermeneutyki H.-G. Gadamera i G. Yattimo)

Jolanta Rzeźnicka-Krupa