Finding Reference

Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku

Paweł Franczak,

Łukasz Fiedeń,

Karolina Grzeszna,

Jarosław Działek,

Wojciech Biernacki