Finding Reference

Ukształtowanie powierzchni terenu a wartości metryk krajobrazowych w górach wysokich na przykładzie Tatr

Jan Niedźwiecki,

Natalia Kolecka