Finding Reference

Wpływ struktury zatrudnienia personelu i wybranych czynników organizacyjnych szpitala na wskaźnik zgonów pacjentów hospitalizowanych w szpitalach polskich uczestniczących w projekcie RN4CAST

Krzysztof Gajda,

Maria Kózka,

Piotr Brzyski,

Teresa Gabryś,

Lucyna Przewoźniak,

Maria Cisek,

Maria Ogarek,

Anna Ksykiewicz-Dorota,

Tomasz Brzostek