Finding Reference

Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST

Maria Kózka,

Teresa Gabryś,

Piotr Brzyski,

Maria Ogarek,

Maria Cisek,

Lucyna Przewoźniak,

Anna Ksykiewicz-Dorota,

Krzysztof Gajda,

Tomasz Brzostek