Finding Reference

Okres życia a znaczenie nadawane chorobie (na przykładzie badań chorych na stwardnienie rozsiane)

Joanna Furmańska,

Teresa Rzepa,

Dorota Koziarska,

Łucja Domańska