Finding Reference

Konferencja naukowa „Wiedza – Komunikacja – Działanie”, Kraków, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 17–18.10.2018 r.

Maria Nowina Konopka