Finding Reference

Sankcja karna za niewypłacenie wynagrodzenia za pracę pracownikowi delegowanemu

Ewelina Kumor-Jezierska,

Jakub Grygutis