Finding Reference

Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, red. Adam Grzegorczyk – recenzja książki

Agata Adaszyńska