Finding Reference

Instrukcje dla litewskich komisarzy skarbowych delegowanych na sejmy (1780–1790)

Piotr M. Pilarczyk