Finding Reference

O doświadczeniu katastrofy, sztuce i społeczeństwie ponowoczesnym

Mariusz Oziębłowski