Finding Reference

„Co wyraża twarz?” – rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej twarzy przez osoby głuche i słyszące

Katarzyna Buluk,

Celina Timoszyk-Tomczak