Finding Reference

Wpływ dezynfekcji pomieszczeń ozonem na skuteczność ujawniania śladów daktyloskopijnych na powierzchni papieru metodą DFO w dobie pandemii SARS-CoV-2

Tomasz Szczepański,

Urszula Więckiewicz,

Barbara Konior,

Patryk Pucułek