Finding Reference

Etnografia jest praktykowaniem semiotyki (przykład z polskiej etnografii XIX wieku i później)

Zbigniew Libera