Finding Reference

Identyfikacja kluczowych podmiotów i ich ról oraz możliwości i barier dla wdrożenia koordynacji regionalnej procesu HB-HTA w Polsce

Małgorzata Gałązka-Sobotka,

Maciej Furman,

Iwona Kowalska-Bobko