Finding Reference

Pamięć o bitwie pod Warną w polskich źródłach historiograficznych do końca XVI wieku

Anna Obara-Pawłowska