Finding Reference

Działalność dobroczynna kobiet w gminach żydowskich w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku

Anna Michałowska-Mycielska