Finding Reference

Samoocena zdrowotnych kompetencji informacyjnych Polaków w świetle koncepcji samoskuteczności. Analiza wybranych wyników polskiej części Europejskiego Sondażu Kompetencji Zdrowotnych [HLS-EU]

Barbara Niedźwiedzka,

Zofia Słońska,

Yuryi Taran