Finding Reference

Humanistyczna egzegeza otwartych dłoni. Albert Gorzkowski, Zbliżyć się, aby słuchać Koh 4,17). Studia. Rewizje. Glosy biblijne, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 381 (ISBN 978-83-8138-425-4)

Kalina Wojciechowska