Finding Reference

Czy psychobiografia musi być redukcjonistyczna? Lucy in the Mind of Lennon jako przykład pomostu pomiędzy naukami humanistycznymi i psychologią

Marcela Kościańczuk