Finding Reference

Orientacja i synteza. Paweł Kuca: Prasa drukowana w regionie podkarpackim. Od czasów galicyjskich po współczesność. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2021, s. 350.

Wojciech Furman