Finding Reference

Współczesne trendy badawcze w komunikacji perswazyjnej – od zarządzania do neuronauki

Klaudia Cymanow-Sosin,

Piotr Cymanow