Finding Reference

Budowa nowej socjalistycznej kultury: mobilne zespoły projekcyjne jako narzędzie propagandy w Chińskiej Republice Ludowej w latach 1949–1966

Oskar Gruszczyński