Finding Reference

Informacja o książce Olivii Rybak-Karkosz Badanie autentyczności grafiki artystycznej – aspekty kryminalistyczne, ISBN 978-83-7285-917-4, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2020

Alicja Jagielska-Burduk