Finding Reference

Wprowadzenie dopłat pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opinie głównych uczestników polskiego systemu opieki zdrowotnej

Stanisława Golinowska,

Marzena Tambor,

Christoph Sowada