Finding Reference

Innowacyjne wielowymiarowe narzędzie oceny polityki zdrowotnej i polityki zdrowia publicznego – matryca ewaluacyjna HPA (Health Policy Assessment). Podstawy metodologiczne, opis narzędzia

Włodzimierz Cezary Włodarczyk,

Anna Kowalska,

Anna Mokrzycka