Finding Reference

Lapidarium Zofii Kossak-Szatkowskiej z peregrynacji po Polsce popaździernikowej

Jadwiga Miękina-Pindur