Finding Reference

„Sunny side is up“, but is the cloudy side down? Znaczenie wymiaru wertykalnego w konceptualizacji emocji

Marek MuszyƄski,

Joanna Durlik,

Marcin Bukowski