Finding Reference

Opisać świadomość na skali od zera do jeden. Perturbacyjny Indeks Złożoności jako naukowa próba pomiaru świadomości na poziomie indywidualnym

Marcin Koculak,

Weronika Kałwak