Finding Reference

Międzynarodowa konferencja „Nowożytny człowiek: przestrzeń, władza, prawo w XVI–XVIII wieku” (Kijów, 12–13 września 2013 roku)

Artur Goszczyński,

Jarosław Stolicki