Finding Reference

Przykłady wykorzystania metodyk typu Agile w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym

Monika Konieczny