Finding Reference

Współczesna plastyka ludowa jako konwencja – uzupełnienia po latach

Czesław Robotycki