Finding Reference

Konkurujące logiki instytucjonalne w zarządzaniu kulturą

Przemysław G. Hensel