Finding Reference

Specyficzne typy reprezentacji umysłowych: reprezentacje linearne

Krzysztof Cipora