Finding Reference

„Jak działać przekładami?” O tłumaczeniu tekstów dla teatru w kontekście performatywnego zwrotu w humanistyce

Ewa Bal