Finding Reference

„Cnota mój kompas...”. Odwołania do cnót platońskich w staropolskich wzorach osobowych

Iwona Nowakowska