Finding Reference

Kwestionariuszowy pomiar pięciu cech osobowości dzieci i dorastających. Polska adaptacja Big Five Questionnaire-Children (BFQ-C)

Jan Cieciuch,

Karolina Toczyłowska-Niemiec,

Claudio Barbaranelli