Finding Reference

Ekonomiczna ewaluacja programów z zakresu zdrowia publicznego – przegląd wytycznych międzynarodowych

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk,

Ewa Kocot,

Katarzyna Kissimova-Skarbek,

Kai Huter,

Heinz Rothgang