Finding Reference

Transport ładunków ponadgabarytowych drogą wodną Wisły. Podstawowe parametry szlaku oraz główne utrudnienia

Hubert Rabant,

Michał Habel,

Zygmunt Babiński