Indeksowane metadane

Leki do oczu i ich sporządzanie w świetle dziewiętnastowiecznych podręczników do receptury