Indeksowane metadane

Znaczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w ochronie obiektów dziedzictwa kulturowego w zasobach lokalnych społeczności