Indeksowane metadane

Problematyka prawnej ochrony dziedzictwa niematerialnego na przykładzie przejawów folkloru