Indeksowane metadane

Okres życia a znaczenie nadawane chorobie (na przykładzie badań chorych na stwardnienie rozsiane)