Indeksowane metadane

Tożsamość płciowa w narracjach żołnierek Armii Czerwonej, uczestniczek II wojny światowej