Indeksowane metadane

Sprawozdanie z konferencji Starość jak ją widzi psychologia, 23–24 kwietnia 2015, Kraków