Indeksowane metadane

Mediatyzacja organizacji pozarządowych w procesie komunikacji politycznej