Indeksowane metadane

Zdolność organizacji publicznych do współdziałania publiczno-prywatnego